Vår smarta produktportfölj

Företag / El / Elhandel / Vår produktportfölj

Med Kalmar Energi får du alltid 100% förnybar energi. Med våra olika elprodukter kan du hantera eller utnyttja elmarknadens prisrörlighet.

Fast el

FAST el

Fast pris för vald bindningstid.

Rörlig el

RÖRLIG el

Priset varierar med marknadens elpris över hela året.

MIX el

MIX el

Välj hur stor del av din förbrukning som ska vara bundet elpris, respektive rörligt elpris.

Ikon för Hansa Portfölj

Hansa Portfölj

Hansa Portfölj vänder sig till bolag med stor elförbrukning som vill skapa ett stabilt och förutsägbart elpris.

Hansa Pool

Hansa Pool

Vår poolprodukt vänder sig till bolag med något mindre elkonsumtion men som vill ta del av en förvaltad portföljprodukt som skapar stabilt och förutsägbart elpris.

Kundcenter