Hansa Pool

Vår poolprodukt vänder sig till bolag med något mindre elkonsumtion men som vill ta del av en förvaltad portföljprodukt som skapar stabilt och förutsägbart elpris.

Produktbeskrivning

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Återkommande prissäkringar som ger ett stabilt och förutsägbart elpris.
Uppföljning Detaljerad rapport och översiktlig information om nuvarande och förväntad kostnad och förbrukning, ned på anläggningsnivå. En namngiven kontaktperson, månadsvis rapportering och analys samt marknadsmail ingår.
Pris Fast månadsarvode, kontakta oss för offert.

Kundcenter