Följ marknadens pris

Vill du ha maximal valfrihet? Med RÖRLIG el följer du marknaden, historiskt den mest prisvärda avtalsformen. Priserna kan både stiga hastigt och sjunka till riktigt låga nivåer.

Produktbeskrivning

Typ av el 100% förnybar
Personlig kontakt Ingår
Prismodell Rörligt elpris
Aktuell prisnivå Kontakta säljare för offert
Årsavgift 240 kr exkl. moms
Bindningstid 12 månader
Förlängning Automatisk
Uppsägningstid 3 månader
Faktureringsintervall Månadsvis
Betalningssätt E-faktura, autogiro, pappersfaktura

Kundcenter