Alltid 100% förnybar energi

Företag / El / Elhandel / 100% förnybar energi

Vi tycker att det ska vara naturligt och självklart att välja sitt lokala energibolag, vare sig man tycker att miljön eller bra service är viktigt.

Endast förnybart i vår energimix

2001 fattade Kalmar Energi beslutet att bara erbjuda 100% förnybar energi från vind, vatten och biobränslen, oavsett vilket avtal du väljer med oss.

I diagrammen nedan kan du jämföra Kalmar Energis energimix med den nordiska gällande 2016. 

  Utsläpp av koldioxid från produktionsfasen, g/kWh Kärnbränsleavfall, g/kWh
Kalmar Energi 2016
0 0
Nordisk residualmix 2016 350,51
0,001065

Energimix

Kundcenter