Nya regler för energiskatt 1 januari 2017

Företag / El / Elhandel / Nyheter energiskatt

1 januari 2017 sker det stora förändringar i energiskattelagstiftningen. Bakgrunden är att det Svenska regelverket anpassas till EU:s statsstödsregler.

För elanvändare som bedriver industriell verksamhet och använder el i tillverkningsprocessen innebär förändringarna i korthet att:

  • Industrikunder och datacenter ska faktureras full energiskatt av elhandelsföretaget. De ska själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktion de är berättigade till (ned till 0,5 öre/kWh).
  • Större elanvändare kan ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga och sköta hanteringen själva. De måste då använda mer än 20 GWh el per år varav mins hälften används i tillverkningsprocessen.
  • En gräns införs på att minst 8 000 kr per år ska betalas i skatt av alla, bara det överskjutande skattebeloppet betalas tillbaka. Återbetalningen sker kvartalsvis eller årsvis.
  • Avdrag eller återbetalning får bara ske om du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter.

All information om förändringen, hur ni ansöker om återbetalning samt nyheter rörande detta publiceras på Skatteverkets hemsida.

Höjd energiskatt 2017
Från och med 1 januari 2017 höjs energiskatten med 0,3 öre/kWh till 29,5öre/kWh exklusive moms (36,9 öre/kWh inklusive moms) I de kommuner i norra Sverige som har en lägre energiskatt kommer den att höjas till 19,9 öre/kWh exklusive moms (24,9öre/kWh inklusive moms)Förändringar sker även för företag som bedriver tillverkning och tidigare haft reducerad energiskatt. Från årsskiftet tas endast en skattesats ut, normalskatten på 29,5öre/kWh exklusive moms. Lägre skatt fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning från Skatteverket.

Läs mer om energiskatteförändringarna här.

Kundcenter