Ansluta till elnätet

Företag / El / Elnät / Ansluta till elnätet

Vid nyanslutning av lågspänningsabonnemang debiteras en anslutningsavgift, som är en engångsavgift på 6000 kr samt 360 kr per ampere exklusive moms.
 
Med anslutningsavgiften betalar du för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för befintligt nät, serviskostnad och eventuell kostnad för utbyggnad av befintligt nät. I detaljplanlagda områden tillämpas en schablonavgift.

Vid övergång till högre mätar- eller servissäkring debiteras 360 kr per utökad ampere exklusive moms

Schablonavgift för olika säkringsstorlekar

Säkring
Anslutningsavg exkl moms Anslutningsavg inkl moms
16-25 A 13 000 kr
16 250 kr
35 A 18 600 kr 23 250 kr
50 A 24 000 kr 30 000 kr
63 A 28 680 kr 35 850 kr
80 A 34 800 kr 43 500 kr
100 A 42 000 kr 52 500 kr
125 A 51 000 kr 63 750 kr
160 A 63 600 kr 79 500 kr
200 A 78 000 kr 97 500 kr

I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning enligt EI:s schablonmetod för anslutningar 16-25 ampere. Vid högre mätar- eller servissäkring debiteras faktisk kostnad, dock lägst enligt EI:s schablonmetod.

Flerbostadshus

I flerbostadshus tillkommer en avgift på 1 750 kr/abonnemang exklusive moms utöver fastighetsabonnemanget.

Byggkraft och tillfälliga anslutningar

Vid tillfälliga anslutningar och byggkrafter debiteras en minimiavgift per anslutning.

Storlek *Pris exklusive moms
< 50 A 3 200 kr
63-200 A 4 000 kr
> 200 A 5 000 kr

* För anslutningar där extra åtgärder krävs i form av kabel, schakt eller dylikt tillkommer dessa kostnader.

Kundcenter

Fredrik Hammarberg

Foto saknas Kontakt, elnät 0480-45 10 20