Ersättning vid strömavbrott

Företag / El / Elnät / Avbrottsersättning

Regler för avbrottsersättning i stort

  • Du har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.
  • Ersättning betalas inte om din fastighet var frånkopplad då avbrottet påbörjades eller om du inte fullgjort din betalningsskyldighet enligt Allmänna Avtalsvillkoren.
  • Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför Kalmar Energis kontrollansvar eller om avbrottet beror på stamnätsfel. 

Du kan läsa mer om reglerna för avbrottsersättning här.

Ersättningsbelopp

Ersättningen beror på avbrottsperiodens längd. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst ett minimibelopp. Ersättningen utbetalas i första hand genom kreditering på kommande faktura eller fakturor.

Avbrottsperiod

Ersättning i % av
årlig nätkostnad

Minimibelopp
> 0,5 dygn 12,50% 900 kr
> 1 dygn 37,50% 1 800 kr
> 2 dygn 62,50% 2 700 kr
> 3 dygn 87,50% 3 600 kr
> 4 dygn 112,50% 4 500 kr
> 5 dygn 137,50% 5 400 kr
> 6 dygn 162,50% 6 300 kr
> 7 dygn 187,50% 7 200 kr
> 8 dygn 212,50% 8 100 kr
> 9 dygn 237,50% 9 000 kr
> 10 dygn 262,50% 9 900 kr
> 11 dygn 287,50% 10 800 kr
> 12 dygn 300,00% 11 700 kr

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300% av den beräknade årliga nätkostnaden. Det betyder att ersättningen kan bli lägre än vad som framgår av tabellen.

Kundcenter