Elnätsavgiften

Företag / El / Elnät / Elnätsavgiften

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din verksamhet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig, mätt i kilowattimmar, dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring.

Prislistor

Säkring upp till 200 A

Effekttariff N4, säkring över 200 A

Effekttariff N3, högspänning

Kundcenter