Allmänna avtalsvillkor

Företag / El / Elnät / Elnätsavgiften / Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Avtalsvillkor Nät 2012 N, lågspänning

Avtalsvillkor Nät 2012 H, högspänning

Förutom elnätsavtal så bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer ett elhandelsföretag så anvisar vi dig ett. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. 

Kundcenter