Elnätavgifter för säkringskunder

Företag / El / Elnät / Elnätsavgiften / Säkringskunder

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Elöverföringsavgift

Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och är 13,80 öre/kWh.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring (A).

Huvudsäkring i Ampere (A)

2017 kr/år

16 Lägenhet 969
16 A 1 812
20 A 2 939
25 A 3 871
35 A 5 772
50 A 8 419
63 A 10 888
80 A 14 200
100 A 18 100
125 A 23 120
160 A 30 360
200 A 38 220

Myndighetsavgifter

I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Inflyttningsavgift

Vi tar ut en inflyttningsavgift på 240 kr. Avgiften tas ut på första fakturan.

Nätavtal

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi.

  • För konsument gäller NÄT 2012 K
  • För näringsidkare, med lågspänningsanslutning, gäller NÄT 2012 N

Kundcenter