Om elnät

Företag / El / Elnät / Om elnät

Bild om elnät

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Ligger din verksamhet utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte byta elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Din verksamhet blir inte utan el!

Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Kundcenter