Säkring

Företag / El / Elnät / Säkring

Bild på säkringar

Storleken på din huvudsäkring avgör hur många maskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning. Säkringsstorleken påverkar även din elnätsavgift.

Om jag vill byta?

Om du behöver ändra säkringsstorlek kontaktar du en behörig elektriker. Ändring av huvudsäkring måste utföras av behörig fackman. När vi fått in anmälan från elektrikern justerar vi din nätavgift utifrån din nya säkringsstorlek.

Kundcenter