Fiber

Företag / Fiber

Välkommen till vårt öppna stadsnät!

Vi erbjuder svartfiber till operatörer, fastighetsägare och andra som själv vill koppla på utrustning för att erbjuda tjänster inom exempelvis bredband, tv och telefoni.

Snabb och säker kommunikation
Vårt moderna, optiska fibernät har stor kapacitet för framtiden och ger en överlägsen snabbhet som kan betjäna många anslutningar. Ett gemensamt, öppet nät innebär fri konkurrens, valfrihet och mångfald för varje användare som leder till bättre kvalitet och utbud samt lägre priser.

Produktbeskrivning

Om fiber Ett fiberpar kan betjäna hundratals anslutningar
Avtalstid Normalt mellan 2-5 år
Avtalsvillkor Löpande förlängning av avtalet
Uppsägningstid 3 månader
Fakturering Kvartalsvis
Support & service Ingår
Anslutningsavgift Ingen anslutningsavgift eller indexuppräkning
Pris Kontakta oss för offert

Kundcenter

Urban Bergsell

Urban Bergsell Key Account Manager 0480-45 10 53

Per Harrysson

Per Harrysson, Fjärrvärmesäljare Key Account Manager 0480-45 11 07