Driftinformation

Företag / Fiber / Driftinformation

Kalmar Energi ansvarar för vårt fibernät i Kalmar tätort och i Färjestaden.

Om du har beställt fibertjänster via vår portal Zmarket http://kalmar.zmarket.se så ska du felanmäla alla driftstörningar direkt till den leverantören du beställt tjänsten av. Du ska alltså inte felanmäla till oss på Kalmar Energi.

Zitius lägger även ut löpande driftinformation på sin hemsida.

Om du hyr svartfiber av oss och tror att det är fel på vår fiberkabel så ringer du oss på Kalmar Energi på telefon 0480-45 11 45.

Kundcenter