Byggvärme

Företag / Fjärrvärme / Byggvärme

Kostnadseffektiv värme till byggarbetsplatsen

Med Byggvärme kan ni få värme till er byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. Ni har inga fasta driftskostnader utan ni betalar endast för den energi som förbrukas.

Byggvärme kan användas till såväl avfuktning som torkning av fastigheten. När byggarbetet är klart kan byggvärmen omvandlas till permanent fjärrvärme och anpassas för olika behov och förutsättningar.

Fördelar med byggvärme

  • Lägre kostnader än för andra tillfälliga energikällor, som till exempel eldrivna fläktar eller gasolaggregat.
  • Leveranssäkert. Mängden begränsas enbart av fjärrvärmenätets kapacitet samt överenskommet effektbehov.
  • Ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med byggvärme kan man mäta miljöpåverkan, både vad gäller energianvändning och koldioxidutsläpp.

Kontakta oss gärna för att få veta mer!

Inkopplingsavgift 2016

Energipris 2016

4 000 kr 68,70 öre/kWh

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Avtalet gäller från inkopplingsdatum till fastighetsägaren tar över fastigheten. Det åligger byggentreprenören att meddela Kalmar Energi Värme AB vilket datum fastighetsägaren tar över (slutdatum för byggvärmen).

Kundcenter

Per Harrysson

Per Harrysson, Fjärrvärmesäljare Key Account Manager 0480-45 11 07