Fjärrvärmeservice

Med Fjärrvärmeservice får du en årlig grundservice och justering av din anläggning.

Produktbeskrivning

Pris 229 kr/mån exkl moms
Bindningstid 1 år
Förlängning Automatisk
Uppsägning 3 månader innan avtalets utgång
Fakturering På fjärrvärmefaktura
Årlig funktionskontroll Ingår
Service av din fjärrvärmecentral Ingår
Injustering av din fjärrvärmecentral Ingår

Kundcenter

Per Harrysson

Per Harrysson, Fjärrvärmesäljare Key Account Manager 0480-45 11 07