Miljöpåverkan

Nu kan vi redovisa hur mycket din fjärrvärme ger i utsläpp till luft. Nedan redovisas vilken bränslemix fjärrvärmenätet i Kalmar har enligt 2016 års värden. Den fossila delen av bränslet som ingår i fjärrvärmenätet klimatkompenserar vi för i form av att köpa utsläppsrätter.

Koldioxid CO2

Svaveldioxid SO2

Kväveoxid NOx

Stoft

1,604 0,002 0,113 0,0010

Tabellen visar utsläpp i gram per kWh

Biobränsle

Fossil

 99,5% 0,5%

Tabellen visar bränslemixen i Kalmar Energis fjärrvärmeproduktion

Bränslemix Fjärrvärme

Kundcenter