Moskogen

Kraftvärmeanläggning Moskogen

Kraftvärmeanläggningen i Moskogen togs i drift 2009 och producerar fjärrvärme för Kalmar, Smedby och Lindsdal. Den producerar även förnybar el motsvarande 1/3 av Kalmars elbehov. Anläggningen eldas med biobränslen från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin.

En jättelik tryckkokare

Genom att producera både el och värme nyttjas energiinnehållet i bränslet bättre. Själva kraftvärmeanläggningen påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbinen, som i sin tur driver generatorn som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet.

Effektivare och miljövänligare

Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet som i sin tur värmer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna. Värmen leds till kunderna via värmerör nedgrävda i marken. Kraftvärme är både effektivare och miljövänligare än många andra sätt att producera el och värme.

Rör till Kalmar

En rörledning på 12 km förbinder kraftvärmeanläggningen i Moskogen med fjärrvärmecentralen Draken i centrala Kalmar. Temperaturen på vattnet i rören uppgår till max 115° C. De välisolerade rören gör att vattnet bara tappar en grad i temperatur på vägen.

Kundcenter

Boka Studiebesök

Jonas, Alice, Darko & Anna Jonas, Alice, Darko & Anna 0480-45 11 45