Historik

Den 11 oktober 1862 tändes den första gatubelysningen med gas i Kalmar. Året därpå såg det företag som idag är Kalmar Energi dagens ljus. Kalmar Energi har sitt ursprung i Kalmar stads elektricitetsverk, som etablerades 1908. År 1973 blev det kommunalägt bolag.

Sedan 2005 när E.ON kom in i ägarbilden heter företaget Kalmar Energi, tidigare Graninge Småländsk Energi. Vår senaste milstolpe är Moskogen kraftvärmeanläggning som togs i drift 2009. Där producerar vi el och värme från de småländska skogarna.

Kalmar Energis historia

Kundcenter