Med vindandelar får du 100% förnybar energi!

Företag / Vind / Om vindandelar
  • Med vindandelar får du kontroll på dina elkostnader till ett bra pris!
  • Du bidrar aktivt till att ställa om till lokalt producerad, förnybar energi.
  • Vindkraft ger inga utsläpp alls när den produceras. Den minskar samhällets klimatutsläpp!

Produktbeskrivning

Förutsättningar Du har/tecknar elavtal med Kalmar Energi
Typ av el 100% förnybar el - vindkraft
Andelsstorlek 1 000 kWh/år
Antal andelar Max 80% av den egna förbrukningen
Andelspris 6 555 kr
Leveransstart Så snart ditt elhandelsavtal börjar gälla med Kalmar Energi.
Livslängd Minst 20 år
Aktuellt elpris 14 öre/kWh, exkl. elcertifikat, energiskatt, moms
Uppläggningsavgift 300 kr
Betalningsvillkor Inom 10 dagar efter mottagen faktura. Amortering möjlig vid köp av >4 andelar.
Betalningssätt Pappersfaktura

Kundcenter