Alltid 100% förnybar energi

Privat / El / Elhandel / 100% förnybar energi

Vi tycker att det ska vara naturligt och självklart att välja sitt lokala energibolag, vare sig man tycker att miljön eller bra service är viktigt.

Endast förnybart i vår energimix

För mer än tio år sedan fattade Kalmar Energi beslutet att bara erbjuda 100% förnybar energi från vind, vatten och biobränslen, oavsett vilket avtal du väljer med oss.

I diagrammen nedan kan du jämföra Kalmar Energis energimix med den nordiska gällande 2015. 

  Utsläpp av koldioxid från produktionsfasen, g/kWh Kärnbränsleavfall, g/kWh
Kalmar Energi
0 0
Nordisk residualmix 336,39
0,001156

Energimix

Kundcenter