Vad ska jag välja?

Privat / El / Elhandel / Vad ska jag välja?

Väljer du FAST el vet du alltid i förväg vad elen kostar. Du är garanterad priset under hela avtalstiden. 

Väljer du RÖRLIG el får du maximal valfrihet. Du följer marknaden och priserna kan stiga hastigt, men även sjunka till riktigt låga nivåer.

Väljer du KOMBI får du det bästa av två världar, både trygghet genom bundet elpris under vintern och ett rörligt elpris under sommaren, då du kan nyttja marknadens prisrörlighet.

Prisutveckling och vad väljer andra?

I diagrammen nedan kan du se vilka avtal som är populärast samt hur vår prisutveckling sett ut.

 

Prishistorik RÖRLIG el

   2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Januari  38,33 39,25  35,3 36,3 43,4  40,3 69,1 76,1 53,2
Februari  38,43 26,05  36,3 34,5 39,8 55,9 63,7 101,9 50,6
Mars  34,86 27,76  30,4 30,6 43,2 32,2 62,8 66,2 48,3
April  33,80 27,16 29,8 30,9 44,7 36,2 55,3 51,4 46,4
Maj  34,68 29,25  28,2 39,4 38,8 35,8 55,2 46,6 43,7
Juni  33,34 40,19  26,2 36,7 37,2 39,4 51,0 47,9 47,1
Juli  35,21 34,08 14,2 33,6 36,7 24,5 43,4 50,9 45,3
Augusti   36,52  23,0 38,4 42,8 29,8  45,6 48,3 46,5
September   35,97 27,6 40,2 48,2 32,3  36,8 54,7 45,4
Oktober   43,73 30,2 35,2 44,3 36,5 35,0 35,0 55,3
November    48,28 31,2 35,4 43,2 35,8 53,5 60,8 47,1
December    41,42 25,6 37,7 37,9 46,8 37,6 93,5 59,0
Medelpris/år    35,81 28,2 35,7 41,7 37,1 50,2 62,8 48,2

Från och med november 2011 visas statistiken för elområde Malmö (SE4). År 2009 och framåt presenteras priset inklusive elcertifikat och påslag, exklusive energiskatt, årsavgift och moms.


Vilka avtal tecknas nu?

Avtalsform Elpris Skatt Moms % Summa elpris
Fast pris 1 år 37,33 32,50 25 % 87.29
Fast pris 2 år 35,46 32,50 25 % 84.95
Fast pris 3 år 34,97 32,50 25 % 84.34
Fast pris 5 år 35,60 32,50 25 % 85.13
Kombiel 35,21 32,50 25 % 84.64
Rörligt elpris 35,21 32,50 25 % 84.64
Prova på el 32,81 32,50 25 % 81.64

Kundcenter