Avtalsvillkor

Privat / El / Elhandel / Avtalsvillkor

Kalmar Energis avtalsvillkor

I våra egna avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller för våra olika avtalsformer.

Kalmar Energis avtalsvillkor för privatkunder

Kalmar Energis avtalsvillkor köp av mikroproduktion

Kalmar Energis avtalsvillkor för köp av elcertifikat

Elbranschens allmänna avtalsvillkor

Svensk Energi och Konsumentverket har även kommit överens om Allmänna avtalsvillkor för elhandel och Särskilda villkor, som gäller när du inte aktivt valt ett elavtal utan blivit anvisad el.

Allmänna avtalsvillkor El 2012 K

Särskilda avtalsvillkor El 2012 K

 

Företagskund? Klicka här!

Kundcenter