Följ marknadens pris

Privat / El / Elhandel / Om våra elavtal / RÖRLIG el

Vill du ha maximal valfrihet? Med RÖRLIG el följer du marknaden, historiskt den mest prisvärda avtalsformen. Priserna kan både stiga hastigt och sjunka till riktigt låga nivåer.

Produktbeskrivning

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Rörligt elpris
Aktuell prisnivå Se Aktuella elpriser
Årsavgift 370 kr
Bindingstid Tillsvidare
Förlängning Automatisk
Uppsägningstid 1 månad
Faktureringsintervall Förbrukning styr. Månadsvis, varannan månad, kvartalsvis alt. enligt önskemål
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura

Kundcenter