Ett säkert elnät i Kalmar

Privat / El / Elnät

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort.

Kundcenter