Ansluta till elnätet

Privat / El / Elnät / Ansluta till elnätet

Vid nyanslutning debiteras en anslutningsavgift, som är en engångsavgift på 6000 kr samt 360 kr per ampere exklusive moms.
 
Med anslutningsavgiften betalar du för ett utrymme i elnätet. Anslutningsavgiften täcker kostnad för befintligt nät, serviskostnad och eventuell kostnad för utbyggnad av befintligt nät. I detaljplanlagda områden tillämpas en schablonavgift.

Vid övergång till högre mätar- eller servissäkring debiteras 360 kr per utökad ampere exklusive moms.

Vill du ansluta din Mikroproduktion till vårt elnät läs mer här.

Schablonavgifter för olika säkringsstorlekar


Säkring
Anslutningsavg exkl moms Anslutningsavg inkl moms
16-25 A 13 000 kr 16 250 kr
35 A 18 600 kr 23 250 kr

I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning enligt EI:s schablonmetod för anslutningar 16-25 ampere. Vid högre mätar- eller servissäkring debiteras faktisk kostnad, dock lägst enligt EI:s schablonmetod.

Vid tillfälliga anslutningar debiteras en minimiavgift per anslutning, minst 3 200 kronor. Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar, minst 3 200 kronor. Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift.

Kundcenter

Fredrik Hammarberg

Foto saknas Kontakt, elnät 0480-45 10 20