Leveranssäkerhet

Privat / El / Elnät / Leveranssäkerhet

El uppfattas som en lika självklar rättighet som luft och vatten. Ett tillgängligt elnät är en förutsättning för mycket i vardagen och mobilitet har blivit en självklar del av vår livsstil.

Vi arbetar aktivt med att underhålla vårt leveranssäkra elnät och hade under 2014 endast ett tjugotal avbrott vilket i genomsnitt motsvarar knappt 6 minuter per kund. Flertalet är kabelfel på lågspänningsnätet och har endast drabbat enstaka kunder.

I diagrammet visar vi medelavbrottstiden per kund för de senaste tio åren.

Medelavbrottstid 2006-2015

Kundcenter