Elnätsavgiften

Privat / El / Elnät / Elnätsavgiften
Bild på elnätsavgift

Elnätsavgiften är vad du betalar för överföringen av elen till din fastighet. Den bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar, dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring

Elnätsavgifter upp till 200A hushåll

Kundcenter