Avtalsvillkor

Privat / El / Elnät / Elnätsavgiften / Avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Avtalsvillkor Nät 2012 K

Mikroproduktion
Avtalsvillkor för produktionsanläggning med max 63A säkring

Förutom elnätsavtal så bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer ett elhandelsföretag så anvisar vi dig ett. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. 

Kundcenter