Elnätavgifter för säkringskunder

Privat / El / Elnät / Elnätsavgiften / Elnätavgifter

Samtliga priser är angivna inklusive moms.

Elöverföringsavgift

Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och är 17,25 öre/kWh.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring (A).

Huvudsäkring i Ampere (A)

2017 kr/år

16 Lägenhet 1 211
16 A 2 265
20 A 3 674
25 A 4 838
35 A 7 216
50 A 10 524
63 A 13 610
80 A 17 750
100 A 22 625
125 A 28 900
160 A 37 950
200 A 47 775

Myndighetsavgifter

I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten. Elsäkerhetsavgiften är momsbefriad.

Elberedskapsavgift
Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.

Nätövervakningsavgift
Ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Inflyttningsavgift

Vi tar ut en inflyttningsavgift på 300 kr. Avgiften tas ut på första fakturan.

Nätavtal

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi.

  • För konsument gäller NÄT 2012 K
  • För näringsidkare, med lågspänningsanslutning, gäller NÄT 2012 N

Kundcenter