Frågor och svar

Privat / El / Mikroproduktion / Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande mikroproduktion.

 • Hur påverkar den nya omsättningsgränsen för moms mig?

  Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om din försäljning är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår. För att du ska kunna bli befriad, får din försäljning inte heller ha varit större än 30 000 kronor något av de två närmast före beskattningsåren.

  För att slippa momsredovisning från och med 2017 måste man avregistrera sig hos Skatteverket. För avregistrering av moms använder man Skatteverkets blankett ” SKV 4639” eller deras e-tjänst. En kopia på beslutet från Skatteverket skickar du till kundcenter@kalmarenergi.se

  Uppdaterad den 21 december 2016
 • Kan jag tjäna pengar på min elproduktion?

  Den största förtjänsten görs på den el som du själv konsumerar eftersom den är ”värd” lika mycket som priset på den el du slipper köpa. För den el som matas in på nätet får du en ersättning som motsvarar den nytta som din el medför på elnätet. Från elhandelsleverantören får du ersättning för den el som du själv inte konsumerar av din egenproducerade el och som på det viset kan komma andra till godo.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Vilka bidrag kan jag söka?

  För installation av anläggningen kan du få ROT-bidrag. Det finns också statligt stöd att söka för själva uppförandet av anläggningen. Vi rekommenderar att du i god tid före byggstart söker investeringsbidraget för att se om du är berättigad och hur mycket du i så fall kan få.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Vad händer om elproduktionen överstiger min elförbrukning?

  Då levereras elen ut på elnätet och kommer till nytta för andra och du får betalt för det.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Behöver jag en ny elmätare?

  Det beror på vilken typ av mätare som du har idag. En del mätare kan omprogrammeras på plats, om det inte går byts mätaren ut utan kostnad för dig.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Måste jag anlita en behörig elinstallatör?

  Ja, denna typ av installation kräver att du anlitar en behörig elinstallatör. På det viset kan du känna dig trygg över att det blir säkert och korrekt utfört.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Vem bekostar ett eventuellt byte av elmätare?

  Vi äger mätaren och byter den vid behov.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Finns det några begränsningar i anläggningsstorlek?

  Egentligen finns det inga begränsningar i anläggningsstorleken. Om anläggningen är på max 63A och du är en nettokonsument av el på årsbasis, behöver du inte betala någon extra kostnad för abonnemang och mätning av inmatad el.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Vem bekostar en eventuell nätförstärkning?

  Elnätsföretaget avgör om det behövs förstärkning av elnätet. Det betalas av dig som mikroproducent.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Vem ansvarar för elsäkerheten, var går gränsen för ansvaret?

  Du ansvarar själv för elsäkerheten inom din egen anläggning. Gränsen där ansvaret övergår till oss är vid anslutningspunkten. Den ligger normalt strax före elmätaren och dess huvudsäkringar.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Vad händer om elnätet stängs av och min anläggning producerar el?

  Anläggningen måste vara så konstruerad så att den automatiskt kopplas ifrån (stänger av elproduktionen) om spänningen från det anslutna elnätet försvinner.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Hur skall anslutningen vara gjord till min elproduktionsanläggning?

  Det bästa är att ansluta sin anläggning trefasigt. Är det ändå aktuellt med enfasig anslutning är det en fördel att låta din elproduktionsanläggning anslutas till den fas som har högst förbrukning. Stickproppsanslutning får absolut inte användas.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Är det tillåtet att själv ansluta min elproduktionsanläggning?

  Nej, det måste alltid utföras av en behörig elinstallatör.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Behöver jag tillstånd eller bygglov?

  Det varierar lite mellan olika typer och storlekar på anläggningar. Kontakta alltid oss före den elektriska anslutningen. Eventuellt bygglov söker du via kommunen. Fråga dem om vad som gäller för placering och utformning av din småskaliga elproduktion.

  Uppdaterad den 30 januari 2015
 • Vad bör jag tänka på?

  Börja med att ta kontakt med oss och berätta om dina planer. Det viktiga är att installationen alltid ska utföras av en behörig elinstallatör.

  Uppdaterad den 1 december 2014

Kundcenter