Ersättning för nätnytta

Privat / El / Mikroproduktion / Ersättning för nätnytta

Elnätsabonnemang

Du behöver tre abonnemang som mikroproducent. Ett för elanvändning, ett för elproduktion och ett ytterligare för försäljning av överskottet. Om du per år använder mer el än du producerar är abonnemanget gratis.

Anslutningsavgift

I de flesta fall är din anslutning tillräcklig och då betalar du ingen anslutningsavgift. När din elektriker anmäler att du är intresserad av att uppföra en mikroproduktionsanläggning i vårt elnät tar vi reda på om din anslutning kan användas som den är eller om det behövs förstärkning. Vid förstärkning tillkommer en extra avgift.

Våra elmätare kan i de flesta fall användas för att mäta el i båda riktningarna, både in- och utmatning. Om inte byter vi kostnadsfritt ut din elmätare.

Ersättning för nätnytta

Vår kostnad för att överföra el minskar i och med att du tillför produktion till vårt elnät. Den el som din produktionsanläggning levererar ut på elnätet ersätts utav oss.

Avsändare till denna sida är Kalmar Energi Elnät AB.

Produktbeskrivning

Typ av el Egenproducerad, ren el
Ersättning för nätnytta 2,88 öre per kWh inklusive moms
Avtalsvillkor Avtalsvillkor

Kundcenter