Så här gör du

Privat / El / Mikroproduktion / Så här gör du

1. Läs på om småskalig elproduktion

Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas både gällande anläggningen och för platsen där anläggningen ska uppföras. Det finns också bidrag och ersättningar att söka, missa inte dem!

2. Kontakta en elinstallatör

Anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktions anläggning.

3. Vi hanterar din förfrågan

Elinstallatören gör en anmälan till oss och vi tar reda på om nätet behöver byggas om.  Till installatören skickar vi ett medgivande om installation. Därefter kan arbetet börja!

Du får också ett nätavtal som gäller mikroproduktion och den ersättning som du kommer att få ifrån oss för nätnyttan.

4. Installation av produktionsanläggning

När installatören är färdig skickas en färdiganmälan in till oss.

5. Välj elhandelsföretag

Du väljer själv vilket elhandelsbolag som ska köpa din överskottsel och eventuellt dina elcertifikat. Teckna avtalet i god tid så du kan börja sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag redan från och med inkopplingsdatumet.

6. Inkoppling

När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören och ett påskrivet nätavtal gällande mikroproduktion är det klart för att koppla in din anläggning på elnätet.

Avsändare till denna sida är Kalmar Energi Elnät AB.

Kundcenter

Fredrik Hammarberg

Foto saknas Kontakt, elnät 0480-45 10 20