Överskottsel och elcertifikat

Privat / El / Mikroproduktion / Överskottsel och elcertifikat

Du är intresserad av att sälja din överskottsproduktion och dina elcertifikat till oss på Kalmar Energi Försäljning AB.

Vårt Kundcenter hjälper dig att teckna de avtal du behöver för att komma igång med din försäljning till oss. Tänk på att den som står som betalningsansvarig för elnätfakturan även är avtalstecknare.

Elhandelsavtal
Du behöver teckna ett elhandelsavtal för att få sälja din överskottsproduktion till oss. Elhandelsavtalet avser den del av din konsumtion som inte täcks av din egenproducerade el.

Avtal gällande köp av mikroproduktion, överskottsel.
Avtalet avser den del som du inte själv konsumerar av din egenproducerade el, överskottsproduktion. Vår ersättning till dig ser du i vår prislista.

Avtal gällande köp av elcertifikat
Du kan ansöka om att få tilldelning av elcertifikat hos Energimyndigheten och skaffa ett Cesar konto. När du har det klart kan du sälja elcertifikaten till oss om du så önskar. Avtalet är inte obligatoriskt.

Ett elcertifikat för varje producerad MWh tilldelas av Energimyndigheten. 1 MWh är 1000 kWh. Du kan välja mellan att få ersättning för din nettoproduktion eller för all den el som du producerar. Detta beror på din elmätare. Kontakta din lokala nätägare för att ta reda på vilket alternativ som är möjligt just för dig. 

Du får även Skattereduktion
Den som är mikroproducent av förnybar el har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på elnätet, men högst så många kWh som tas ut från elnätet under året i samma anslutning. Dock maximalt 30 000 kWh per år.

Avsändare till denna sida är Kalmar Energi Försäljning AB.

Kundcenter