Priser

Ersättning för såld el

Du kan själv välja vilket elhandelsbolag som ska köpa din el.  Det är den el du själv inte använder som kan säljas, din överskottsproduktion. Kalmar Energi Försäljning AB köper din överskottsproduktion.

Ersättning för Elcertifikat

För att främja förnyelsebar energi tilldelas ett elcertifikat för varje producerad MWh. Du kan välja mellan att få ersättning för din nettoproduktion eller för all din produktion, som då behöver mätas. Kostnaden för en sådan mätare är cirka 6-8000 kr. Du kan ansöka om att få tilldelning av elcertifikat hos Energimyndigheten. Dessa kan du sedan sälja till Kalmar Energi Försäljning AB.

Pris årsmedelspot enligt skm.se minus ett administrativt avdrag om 10 kr per elcertifikat.

Skattereduktion

Den som är mikroproducent av förnybar el har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på elnätet, men högst så många kWh som tas ut från elnätet under året i samma anslutning. Dock maximalt 30 000 kWh per år.

Moms

Från och med 1 januari 2017 införs en omsättningsgräns för moms Ett av skälen till att införa en momsbefrielse är att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller. Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om din försäljning är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår.

För att du ska kunna bli befriad, får din försäljning inte heller ha varit större än 30 000 kronor något av de två närmast före beskattningsåren. För fullständiga regler se www.skatteverket.se

 

Avsändare till denna sida är Kalmar Energi Försäljning AB.

Produktbeskrivning

Typ av el Egenproducerad, ren el
Ersättning såld el Spotpris enligt Nordpool spot
Ersättning elcertifikat Årsmedelspot minus 10 kr per elcertifikat
Avtalsvillkor Avtalsvillkor

Kundcenter

Kontakta kundcenter

Jonas, Alice, Darko & Anna Jonas, Alice, Darko & Anna
Öppettider
Vardagar 8-16
Tel 0480-45 11 45