Tekniska villkor för mikroproduktion av el

Privat / El / Mikroproduktion / Tekniska villkor

Vi måste kunna garantera säkerheten i vårt elnät både för våra kunder och för våra elmontörer. Vi ställer därför följande villkor vid installation av en elproduktionsanläggning.

 • Huvudbrytaren ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet alternativt vid mätarplatsen.
 • Det ska vara en fast installation. Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt.
 • Produktionsanläggningen får inte överstiga 63A.
 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Installationen ska följa Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO” och bilaga 5 (MIKRO-blanketten) ska användas.
 • Befintlig elmätare ska kunna mäta både konsumtion och produktion. Om så inte är fallet byter vi ut mätaren. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Kalmar Energi Elnät byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Växelriktare ska vara CE-märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50438 samt Svensk Energis handbok ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – MIKRO.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp.

Avsändare till denna sida är Kalmar Energi Elnät AB.

Kundcenter