Mikroproduktion Fjärrvärme

Privat / Fjärrvärme / Mikroproduktion Fjärrvärme

Har du ett överskott av värme? Då kan du koppla in dig på vårt fjärrvärmenät och leverera överskottet till oss.

För att bli mikroproducent av värme gäller det att kunna ansluta sig till fjärvärmenätet och ha en anläggning som klarar av att leverera energin som du inte behöver själv ut på fjärrvärmenätet. Kontakta oss för att få reda på hur du ska göra och om du bor där det finns fjärrvärme i gatan.

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan

Kundcenter