Bli med fjärrvärme

Privat / Fjärrvärme / Vad är fjärrvärme? / Bli med fjärrvärme

Vi hjälper dig med:

 

1. Kostnadsberäkning och beställning

Vi gör en kostnadsberäkning till dig och skickar en offert på anslutningsavgift och installation av värmeväxlare samt demontering och bortforsling av befintlig utrustning.

2. Grävning

All grävning sker i samråd med fastighetsägaren. Samordningen av allt utomhusarbete görs av oss på Kalmar Energi.

3. Återställning

Efter avslutat rörarbete fyller vi igen schaktet i gatan och på tomten. Vi återställer tomten i det skick den var innan vi började gräva.  

4. Montering av värmeväxlare

Den gamla pannan kopplas bort och dras åt sidan om inte något annat är avtalat. Den nya värmeväxlaren monteras på väggen och alla rör ansluts.

5. Besiktning och information

När allt är klart, visar vi dig hur den nya värmeväxlaren fungerar. Samtidigt gör vi en besiktning av allt utvändigt och invändigt arbete.

Ett värmefotograferat element

Kundcenter