Hur fungerar fjärrvärme?

Privat / Fjärrvärme / Vad är fjärrvärme? / Hur fungerar fjärrvärme?

Principen för fjärrvärme är enkel. Vatten värms i stora pannor och via en isolerad ledning i gatan leds värmen till användaren, som kan vara såväl den mindre villan som stora fastigheter och industrier. I  en värmeväxlare överförs värmen till byggnadens värmesystem.

Hur fungerar fjärrvärme?

Kundcenter