Våra fjärrvärmeanläggningar

Privat / Fjärrvärme / Vad är fjärrvärme? / Våra fjärrvärmeanläggningar

Kalmar Energi har två produktionsanläggningar, kraftvärmeanläggning Moskogen och fjärrvärmecentralen Draken.

Kundcenter