Draken

Panncentralen Draken

Årligen producerar Draken totalt ca 60 GWh värme. Det finns även en ackumulatortank med en lagringskapacitet om ca 150 MWh. Idag används Draken framförallt under två sommarmånader då Moskogen står still men även som spets under kalla vinterdagar. Dessutom fungerar Draken även som en knutpunkt mellan kraftvärmeanläggningen Moskogen och Kalmars fjärrvärmenät.

Historiska årtal

  • 1978-79 byggdes fjärrvärmecentralen Draken. De tre pannorna som installerades drevs med olja och är var på 25 MW vardera.
  • 1983 kunde man ta tillvara värmen i det kommunala avloppsvattnet med hjälp av en värmepump. Samma år uppförs även en ackumulatortank.
  • 1984 installerades ytterligare en panna om 40 MW som eldades med kol. Fram till 1990 eldades kol i Drakens fastbränslepanna som fram tills dess eldats med olja.
  • 1990 byggdes pannan om för eldning av träpulver och samma år kunde man även börja elda med gasol.

Kundcenter