Dina rättigheter

Privat / Kundcenter / Dina rättigheter

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med oss. Välkommen att höra av dig om vi inte uppfyller dina förväntningar. Vi följer branschens allmänna avtalsvillkor om vi som elleverantör inte följer vårt åtagande. Mer om dina rättigheter kan du läsa i Ellagen som vår branschförening sammanfattat.

Så här gör du om du inte är nöjd 

Kontakta i första hand vårt kundcenter. Om du inte är nöjd med det svar du får kan du skicka in en reklamation.

Andra organ för information och tvistlösning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå - www.energimarknadsbyran.se ger vägledning om hur du går vidare när du har en tvist med ett elnät- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Du kan också kontakta:

Allmänna reklamationsnämnden - www.arn.se
Energimarknadsinspektionen - www.ei.se

Externa rådgivare

Om du vill ta din fråga vidare till en extern part så finns det ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

  • Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärmemarknaden. Energimarknadsbyrån kan vara bra att prata med om du inte är nöjd med ett beslut från Kalmar Energi.
  • Kommunala energi- och klimatrådgivare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Du kan också få svar på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. De hjälper även till att undersöka rimligheten i ett beslut från Kalmar Energi. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Kontakta vårt kundcenter om du vill få informationen hemskickad till dig med post.

Kundcenter

Kontakta kundcenter

Jonas, Alice, Darko & Anna Jonas, Alice, Darko & Anna
Öppettider
Vardagar 8-16
Tel 0480-45 11 45