Frågor & Svar om Energijournalen

Privat / Kundcenter / Energijournalen / Frågor & Svar om Energijournalen
 • Varför ser jag inte gårdagens energianvändning?

  Från och med midnatt och framåt samlar vi in alla värden från våra el och fjärrvärmemätare och dessa förs sedan över till Energijournalen vid ett par tillfällen per dygn. Därför kan det ibland dröja upp till några dygn innan du ser din senaste energianvändning.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Jag ser bara mina månadsvärden och inte några dygnsvärden?

  Om du har någon annan nätleverantör än Kalmar Energi så ser du endast månadsvärden. I vissa fall kan din nätägare skicka mätvärden med högre upplösning (exempelvis timvärden) och då kan även du se dygnsvärden i Energijournalen.

  Om du har Kalmar Energi som din nätleverantör och inte ser dina dygnsvärden så kan du kontakta vår kundservice för mer information, 0480-45 11 45, kundservice@kalmarenergi.se.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Varför har jag samma förbrukning varje dag när jag vill se min dygnsanvändning?

  Det mest troliga är att du har en annan nätleverantör än Kalmar Energi och att de endast skickar in månadsvärden till oss. Då kommer du bara att se din månadsanvändning dividerat med antalet dagar i månaden under dygnsförbrukningen, det vill säga det ser ut som om du använt exakt lika mycket energi varje dag under månaden.

  Om du har Kalmar Energi som din nätleverantör och inte ser dina dygnsvärden så kan du kontakta vår kundservice för mer information, 0480-45 11 45, kundservice@kalmarenergi.se.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Jag saknar ett eller flera värden när jag tittar på min dygnsanvändning, betyder det att min elmätare är trasig?

  Nej, detta betyder endast att energianvändningen inte har förts över från vår mätinsamling till Energijournalen. Det kan hända att det ibland saknas värden i Energijournalen men detta påverkar inte det vi fakturerar dig.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Vad är A-temp, BOA, LOA och BRA?

  Detta är olika sätt som fastighetsägare mäter ytor på. För dig som bor i en mindre fastighet räcker det med att fylla i Anläggningen yta.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Vad är abonnemangsnivå BAS? Finns det andra nivåer?

  Energijournalen kommer hela tiden att utökas med ytterligare funktionalitet och då bland annat andra abonnemangsformer med tilläggstjänster, mer om detta kommer på vår hemsida.

  Om du är företagare så kan du kontakta din säljare för ytterligare information.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Vad är dT (delta-T)?

  dT står för delta-T (ΔT). Avkylningen av fjärrvärmevattnet anges med värdet delta-T. Om till exempel det ingående hetvattnet till fjärvärmecentralen håller 90ºC och returvattnet 55°C, blir delta-T-värdet 35°C (90–55=35).

  I huset ska radiatorsystemet arbeta med så stort delta-T-värde som möjligt. Det innebär dels att termostatventilerna i radiatorerna – den lilla regleringen, till skillnad från den stora i fjärrvärmecentralen – måste fungera väl, dels att flödet genom radiatorerna ska vara lågt samtidigt som temperaturen ska vara hög. Ju bättre detta fungerar, desto större blir delta-T-värdet.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Vad är Flöde?

  Flödet är den mängd vatten som flödar genom din fjärrvärmecentral, detta mäts i kubikmeter, m³.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Vad är det för belopp som visas i grafen när jag bockar i rutan Kostnad?

  Beloppen som visas är energianvändningen multiplicerat med det pris du fyllt i under Konsumtion/Anläggningsuppgifter.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
 • Var kommer temperaturen ifrån som visas när jag bockar i Utomhustemperatur?

  Väderstationen finns på taket till vår fjärrvärmecentral Draken i Kalmar. Så om du bor utanför Kalmar så kan temperaturen vara något missvisande. Vi arbetar dock på att kunna visa fler väderstationer än bara den i Kalmar.

  Uppdaterad den 7 oktober 2012
Föregående12

Kundcenter