Frågor & Svar

Privat / Kundcenter / Frågor & Svar

Grönt vatten

 • Varför är fjärrvärmevattnet grönt?

  Den gröna färgen kommer från ett tillsatt färgämne, pyranin. Vattnet är färgat för att kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme eftersom det gröna vattnet underlättar upptäckten av eventuellt läckage i ledningsnätet och i våra kunders värmeväxlare. Ju snabbare läckan hittas desto snabbare kan den repareras. På detta sätt vill vi undvika att kunder, mot förmodan, får ut fjärrvärmevatten i sitt varmvatten eller i värsta fall även i kallvattnet.

  Uppdaterad den 18 september 2012
 • Kommer alla kunder få grönt vatten i kranen?

  Nej, de allra flesta kunder berörs inte alls. Det är endast de kunder som har ett fel i sin fjärrvärmecentral, i form av en läcka i varmvattenväxlaren (som tillverkar varmvattnet), som påverkas. Dessa kunder får grönt varmvatten om trycket är högre på fjärrvärmevattnet än på kallvattnet. Har de dessutom defekta backventiler i sin fjärrvärmecentral så kan det gröna fjärrvärmevattnet även komma ut i kallvattnet.

  Uppdaterad den 18 september 2012
 • Vad gör jag om jag har grönt vatten i kranen?

  Om ditt varmvatten färgas grönt bör du kontakta Kalmar Energi dagtid 0480-45 11 45, övrig tid ringer du vårt journummer 0480-45 10 11.

  Bor du i lägenhet och får grönt vatten i kranen så kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

  Uppdaterad den 18 september 2012
 • Det är grönt vatten på marken, vad gör jag?

  Det gröna vattnet kan vara fjärrvärmevatten som är grönfärgat med ämnet pyranin. Ring Kalmar Energi på telefon 0480-45 11 45 under kontorstid, övrig tid ringer du vårt journummer 0480-45 10 11.

  Uppdaterad den 18 september 2012
 • Vad är pyranin?

  Pyranin är ett rent färgämne (pyrentrisulfonsyra) med grön färg och fluorescerande egenskaper som används i kosmetika och rengöringsprodukter såsom tvål, schampo och diskmedel. Det används även inom energisektorn för att spåra läckor i fjärrvärmesystem och kylkretsar. Metoden med färgning av fjärrvärmevatten är väletablerad och har använts av fjärrvärmeföretag sedan slutet av 80-talet.

  Produkten är inte giftig och är dessutom livsmedelsklassad. Vanligt koksalt är mer hälsovådligt. I den koncentration som pyraninet finns i fjärrvärmevattnet är lösningen helt ofarlig. Som regel ska man inte använda varmvatten till matlagning och därför ska inte heller eventuellt grönfärgat vatten användas till matlagning.

  Kalmar Energis fjärrvärmenät färgas från och med 1 oktober 2012 med en flytande pyraninlösning.

  Uppdaterad den 18 september 2012
 • Färgar det gröna vattnet av sig?

  Det färgar inte huden och du blir ju inte heller grön när du diskar i grönt diskmedel eller tvättar händerna med grön tvål och i dessa produkter är det samma färgämne, pyranin, som används.

  Till och med vissa flytande tvättmedel innehåller pyranin och de färgar inte heller tvätten.

  Uppdaterad den 18 september 2012
 • Hur länge finns den gröna färgen i fjärrvärmenätet?

  Troligen för all framtid. Med tiden sjunker koncentrationen eftersom man fyller på med ofärgat vatten på grund av läckor och urtappningar i samband med underhåll och inkopplingar. När koncentrationen sjunkit ner till ca 3-4 ppm (parts per million) kommer vi att höja koncentrationen till runt 10 ppm vilket motsvarar 10 gram/m³.

  Uppdaterad den 18 september 2012
 • Har andra fjärrvärmebolag färgat sitt vatten?

  Ja, flera andra bolag har haft sitt fjärrvärmevatten färgat i tiotals år. Tekniken och arbetssättet att färga fjärrvärmevattnet är vanligt förekommande och används frekvent i branschen.

  Uppdaterad den 18 september 2012

Elområden

 • Blir elen dyrare nu?

  Hur priserna kommer röra sig är alltid svårt att spå. De kan bli både högre och lägre i november 2011 när elområden är införda. Det är många faktorer som påverkar prisnivån på el: konjunktur, temperatur, produktionskapacitet i kraftverk och nu dessutom begränsningar i elnätet. 

  Generellt kan vi säga att på grund av elområden kan elen bli billigare i norr som har överskott på el. Den kan bli dyrare i söder som har underskott på el, medan de omvända gäller i norr. Men detta kommer troligen att variera över tid. Ibland kan skillnaden vara större ibland ingen alls.

  Uppdaterad den 16 april 2012
 • Hur kan jag kontrollera vilket elområde jag bor i?

  Elområdena består av nätavräkningsområden. Dessa är uppbyggda utifrån lokala och regionala förutsättningar. Alla nätavräkningsområden har av SvK hänförts till respektive elområde och denna information finns på SvKs hemsida

  Elområden skär såväl postnummerområden som kommungränser, varför denna information inte är tillräcklig. På kundens faktura finns information om områdesid och utifrån detta går det att härleda i vilket elområde som uttagspunkten finns. I menyn till vänster finns ett excelbaserat verktyg från Svensk Energi där du kan ta reda på  i vilket elområde din anläggning finns.

  Uppdaterad den 16 april 2012
 • Var hamnar de extrapengar som de högre elpriserna drar in?

  De högre priserna återspeglar en knapphetssituation. Pengarna ska bidra till att ytterligare investeringar i elproduktion och förstärkningar av nätet görs. Här uppstår en möjlighet för mer elproduktion i södra Sverige.

  I de fall som priserna blir lägre gynnas konsumenterna.

  Uppdaterad den 16 april 2012

Kundcenter