Elområden

 

 • Blir elen dyrare nu?

  Hur priserna kommer röra sig är alltid svårt att spå. De kan bli både högre och lägre i november 2011 när elområden är införda. Det är många faktorer som påverkar prisnivån på el: konjunktur, temperatur, produktionskapacitet i kraftverk och nu dessutom begränsningar i elnätet. 

  Generellt kan vi säga att på grund av elområden kan elen bli billigare i norr som har överskott på el. Den kan bli dyrare i söder som har underskott på el, medan de omvända gäller i norr. Men detta kommer troligen att variera över tid. Ibland kan skillnaden vara större ibland ingen alls.

  Uppdaterad den 16 april 2012
 • Hur kan jag kontrollera vilket elområde jag bor i?

  Elområdena består av nätavräkningsområden. Dessa är uppbyggda utifrån lokala och regionala förutsättningar. Alla nätavräkningsområden har av SvK hänförts till respektive elområde och denna information finns på SvKs hemsida

  Elområden skär såväl postnummerområden som kommungränser, varför denna information inte är tillräcklig. På kundens faktura finns information om områdesid och utifrån detta går det att härleda i vilket elområde som uttagspunkten finns. I menyn till vänster finns ett excelbaserat verktyg från Svensk Energi där du kan ta reda på  i vilket elområde din anläggning finns.

  Uppdaterad den 16 april 2012
 • Var hamnar de extrapengar som de högre elpriserna drar in?

  De högre priserna återspeglar en knapphetssituation. Pengarna ska bidra till att ytterligare investeringar i elproduktion och förstärkningar av nätet görs. Här uppstår en möjlighet för mer elproduktion i södra Sverige.

  I de fall som priserna blir lägre gynnas konsumenterna.

  Uppdaterad den 16 april 2012

Kundcenter