Anmälan av ärende till föreningsstämman

Privat / Vind / Anmälan föreningsstämman

Ärende

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den siste februari inför ordinarie föreningsstämmaInlämnat av

Kundcenter