Överlåtelse av andelar

Privat / Vind / Överlåtelse av andelar

Anmälan

Överlåtelse

Överlåtare
Övertagare
Överlåtare och ÖvertagareÖverlåtelse kan enbart ske vid datum framåt i tiden och vid ett månadsskifte.
Förening som andelar avser (Obligatoriskt fält)


Övertagaren är medveten om att ett elhandelsavtal måste tecknas med Kalmar Energi Försäljning AB. Startdatum blir det från och med datum som gäller för elhandelsavtalet. Övertagaren är medveten om att andelarna måste motsvara övertagarens årsförbrukning.


 

Kundcenter