Utträde ur förening med inlösen av andelar

Privat / Vind / Utträde ur förening

Fyll i nedan


Jag gör en uppsägning till utträde ur föreningen och säljer tillbaka samtliga andelar. Detta avser följande förening/föreningar.
(Obligatoriskt fält)


Uppsägning till utträde ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde ska ske vid kalenderårets utgång.
(Obligatoriskt fält)

Kundcenter