Utträde Kalmarsund Sol

Privat / Sol / Utträde ur förening

Fyll i nedan


Jag gör en uppsägning till utträde ur föreningen och säljer tillbaka samtliga andelar.
Kryssa i förening (Obligatoriskt fält)

Uppsägning till utträde ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde ska ske vid kalenderårets utgång.

Kundcenter