Justering av elnätsavgiften 2019

Elnätsföretag har rätt att ta ut avgifter som ska täcka kostnader för att driva ett långsiktigt säkert elnät. Från och med den 1 januari 2019 kommer Kalmar Energis elnätsavgift att justeras med i genomsnitt 9 procent, vilket påverkar dig som bor inom vårt nätområde. Elnätsavgiften går till drift och underhåll av elnätet i Kalmar och för att elen som du behöver ska kunna transporteras från produktionsanläggningen och hem till dig.

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring justeringen! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundcenter, kundcenter@kalmarenergi.se eller 0480-45 11 45.

Frågor och svar

1. Varför måste jag betala elnätsavgift?

Elnätsföretag har rätt att ta ut en elnätsavgift för att kunna driva ett säkert elnät på lång sikt. Elnätsavgiften går till drift och underhåll av elnätet och för att elen som du behöver ska kunna transporteras från produktionsanläggningen och hem till dig. Det gör att vi på Kalmar Energi kan erbjuda dig ett elnät med hög leveranssäkerhet och jourberedskap om det skulle ske en driftstörning. Det ger oss också möjlighet att kunna möta framtida krav på fortsatt hög leveranssäkerhet och nya krav på funktionaliteten, bland annat för elmätare.

För att vi ska kunna sköta detta på ett bra sätt krävs bland annat personal, kompetens och infrastruktur för övervakning, men också it-system som har stöd för drift och mätning. Sådana system ger nödvändig information till oss om var driftstörningen är och vilka konsekvenser den får, vilket i sin tur ger oss möjlighet att effektivt åtgärda driftstörningen samt ge snabb och korrekt information till dig som kund.

2. Varför har Kalmar Energi gjort en justering med i genomsnitt 9 procent?

Det byggs mycket i Kalmar och vår stad expanderar, vilket vi tycker är jätteroligt! När vi flyttar på ledningar och ansluter nya kunder, passar vi även på att förnya våra äldre ledningar. Det är ett betydelsefullt arbete för att vi ska kunna garantera att Kalmars elnät klarar framtida krav med fortsatt hög leverans­säkerhet.

Under de kommande fyra åren planerar Kalmar Energi att investera 130 miljoner kronor i elnätet, för att fortsatt bygga ut och förnya elnätet, ansluta nya kunder och anpassa våra anläggningar för framtida krav. Det kommer dessutom nya krav på funktionaliteten för elmätare, vilket gör att vi kommer att förnya de flesta mätare i vårt elnät. Det här arbetet kräver bland annat investeringar i personal, kompetens och infrastruktur för övervakning, samt it-system som har stöd för drift och mätning.

3. Hur kommer justeringen att påverka mig?

Från och med den 1 januari 2019 kommer din elnätsavgift att justeras med i genomsnitt 9 procent. Storleken på din elnätsavgift bestäms dels av hur mycket el som överförs till dig mätt i kilowattimmar (kWh), dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din säkring. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning.

Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning och är 17,25 öre/kWh.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring (A).

Se prislistan för abonnemangsavgiften 2019

Exempel på hur 2019 års höjning av elnätsavgiften påverkar dig som kund:

  • Om du bor i en lägenhet/villa, har en 16 A-säkring och din energiförbrukning är 2 000 kWh/år är elnätsavgiften 155 kronor/månad (inklusive moms).
  • Om du bor i en lägenhet/villa, har en 20 A-säkring och din energiförbrukning är 10 000 kWh/år är elnätsavgiften 541 kronor/månad (inklusive moms).

4. Hur hög är leveranssäkerheten i Kalmar Energis elnät?

Leveranssäkerheten i Kalmar Energis elnät är hög, vi hade enbart 10 minuters medelavbrottstid per kund under 2016. För att upprätthålla den höga leveranssäkerheten även i framtiden krävs kontinuerligt underhåll och uppgradering av vårt befintliga elnät. Dessutom behövs investeringar i personal, kompetens och infrastruktur för övervakning samt IT-system som har stöd för drift och mätning.

Se mer information om vår leveranssäkerhet

5. Är Kalmar Energis elnätsavgift hög i jämförelse med andra elnätsföretags avgift?

Nej, en rapport från Villaägarnas Riksförbund, som studerar prisbilden av Sveriges alla elnätsbolag, visar att Kalmar Energi Elnät ligger i linje med hur andra liknade elnätsbolag prissätter. Kalmar Energi som elnätsbolag ligger relativt långt ner, 229 av 281 bolag, på listan där alla elnätsbolag rankas från dyrast till billigast.

6. Kan jag påverka min elnätsavgift?

Om du har Kalmar Energi som elnätsföretag, kan du kontakta oss och fråga om det går att göra något för att påverka din elnätsavgift. Det kan handla om att byta säkringsstorlek för att få en prislista som bättre matchar din egen elanvändningsprofil.